OPEN

VIZIER

Mag ik u welkom heten bij ‘OPEN VIZIER’ .

OPEN VIZIER is een respons op de behoefte – die nog overal op onze planeet aanwezig is – een behoefte …. om ‘te begrijpen’.

Te begrijpen waar deze hele ‘chaotische’ situatie toe leidt.

Mensen die de jongste jaren hun bewustzijn hebben aangescherpt, zullen weten dat chaos één van de voorwaarden is, om te creëren. Liefst iets nieuws te creëren. Want wat ons het oude paradigma heeft gebracht, mag nu – met onze dank voor de lessen die we eruit mochten leren – definitief losgelaten worden.

Deze site brengt u een overzicht van mogelijkheden waaruit u, beste lezer, zélf keuzes kan maken en meningen kan vormen. Want het fenomeen van de ‘vrije keuze’, dat ons geboorterecht is, mogen we in het nieuwe paradigma weer helemaal benutten.

We wensen op deze site filmpjes op te nemen, uittreksels van boeken, of inspirerende uitspraken, omdat we de jongste twee jaar hebben vastgesteld dat de ‘inspiratie’ heel erg geleid werd door bronnen, die hun kans schoon zagen om ons bewustzijn, in slechts één richting te dwingen… waardoor het leek alsof wij geen keuze meer hadden.

In het kader van ‘ OPEN VIZIER’ zullen we in de toekomst ook zelf interviews en ronde-tafel-gesprekken realiseren waarbij we zowel specialisten als ‘de gewone man’ aan het woord zullen laten en dit met het grootste respect voor hun wisselende, soms zeer uiteenlopende meningen.

Laat één ding heel duidelijk zijn. Met de wetenschap dat we allemaal creators zijn, en we verantwoordelijk zijn voor onze eigen realiteiten, mogen we met z’n allen bewuster worden dat het resultaat van ons denken, én de daarbij horende intenties aan de basis liggen van een schitterende toekomst.

We kunnen slechts weten wat we willen, als we geconfronteerd worden met wat we niet willen.

° De geheimen van de United Nations

° Ze laten ons weten wat ze van plan zijn, het is aan ons om dit te onderkennen

° Een oproep aan de bezoeker van deze site

° Rob Joos – Europees parlement – Pfizer vaccin nooit getest op overdraagbaarheid virus – Nederlands

° The Delusion – de Waan(zin) – Mike Adams / Nederl.OT / Open Vizier


Nieuwsbrief van Laura Marie – vertaald uit het Frans

Beste ascenderende familie,

Wat er aan de buitenkant gebeurt, is een rookgordijn. Alles wordt in het werk gesteld om de menselijke bevolking in verwarring te brengen, en wij, de zoekers naar waarheid, mogen niet in deze val trappen.

We mogen niet geloven dat de realiteit is wat we zien, want dat is het niet.

Het zijn gewoon rookgordijnen, want er is geen consistentie, er is geen logica, er is geen wet of orde.

Alles is binnenstebuiten gekeerd, want het is satanisch van aard.

Als een Christus-bewustzijn een satanisch bewustzijn probeert te begrijpen, zal het al zijn tijd, energie en meestal zijn gezond verstand verkwisten, omdat dit het hoogste niveau van verdorvenheid is dat in het universum kan bestaan.

We moeten begrijpen dat we in een vervalste realiteit leven, wat betekent dat niet alles wat we zien de échte waarheid is, over wat individuen werkelijk zijn, wat er wérkelijk gebeurt en wat de échte agenda’s zijn. Wat betekent dat deze hele samenleving, deze menselijke samenleving, is gebouwd op valse organisaties, die beweren een bepaald doel en missie te hebben, terwijl het tegenovergestelde waar is.

Met andere woorden, een organisatie of een liefdadigheidsinstelling kan bijvoorbeeld beweren dat ze er is om de kinderen te helpen, terwijl ze hier is om de kinderen gevangen te nemen en ze door te geven aan zeer satanische netwerken voor kinderhandel en sekshandel. (trafic d’enfants

Of een regering kan beweren dat ze maatregelen neemt om een ​​beschaving tegen een pandemie te beschermen, terwijl ze in werkelijkheid het voorwendsel van een ​​pandemie gebruikt om een ​​beschaving te onderwerpen aan massale hoeveelheden beperkingen, onderdrukking van vrijheden, dienstbaarheid, angst en propaganda. Of een president kan als duivels worden afgeschilderd door de media, die allemaal worden gerund door dezelfde hooggeplaatste satanische netwerken, terwijl hij ( Donald Trump ) in werkelijkheid deze satanische schaduwregeringselites aan de kaak stelt.  

Dit is waar we momenteel mee te maken hebben in de Verenigde Staten, waar een enorme hoeveelheid propaganda wordt gevoerd tegen de huidige ( vorige ) president, zodat niet-ontwaakte of onbewuste individuen het verhaal zullen geloven dat hen wordt voorgehouden, terwijl het in wezen totaal het tegenovergestelde is. Echte satanisten zijn degenen die naar je glimlachen en beweren perfect te zijn, met de beste bedoelingen voor de mensheid. Dit is allemaal een leugen, alles is omgekeerd in deze samenleving, en we moeten begrijpen wat het satanische principe is. 

Het satanische principe is inversie

Het satanische principe is in wezen het principe van inversie.

Wat betekent dat het het tegenovergestelde is van het Christusbewustzijn. (Conscience Christique ) Dit is wat God in het Universum uitdaagt, dit is wat vernietigend wil optreden tegenover de God in het Universum, en hij weet hoe hij de kenmerken van God en Christusbewustzijn moet gebruiken om er als een goed persoon uit te zien, terwijl dit volkomen demonisch is, met een negatieve bedoeling en in werkelijkheid enkel wil vernietigen.

Alles wat het satanische principe niet kan bezitten, zal het proberen te vernietigen. En dat is waar we momenteel voor staan. Een poging om het menselijk ras te vernietigen, door genetische modificatie, omdat ze hun kracht niet willen verliezen, aangezien het Ascensieplan plaatsvindt.

Ze zijn als marionetten die heen en weer worden geslingerd, omdat ze worden blootgesteld door het Licht van de Waarheid en van God. Het is een noodzakelijke stap in de menselijke evolutie, dat al deze misdaden en criminelen door iedereen onder ogen worden gezien. Dit moet gebeuren om de mensheid te laten evolueren naar de volgende fase van spirituele initiatie, en het is onze rol om onszelf altijd aan dit feit te herinneren. M.a.w. dit is een noodzakelijke stap in de menselijke evolutie, want als deze misdaden niet worden onthuld, kunnen ze blijven doorgaan, verborgen in ‘de schaduw’. En op het grotere plaatje van het Universum is besloten, dat dit de Tijd is dat er een eind mag aan komen, en aan het licht gebracht, zodat de Tijdlijn van Totale Kosmische Onthulling (Divulgation Cosmique Totale )  kan worden ontvouwen vanuit deze openbaringen.

Wat er momenteel in de Verenigde Staten gebeurt, zal de kern en het hart zijn van deze enorme onthullingen die op planeet Aarde zullen plaatsvinden en die op planeet Aarde moéten plaatsvinden om verder te gaan met de onthullingen in de toekomst, die niet heel ver van ons af ligt. De komende maanden zullen er nog steeds massale onthullingen aan de menselijke bevolking worden gedaan. 

We moeten ons niet concentreren op datums, want als we ons concentreren op datums en als we op bepaalde datums wachten, gaat onze eigen zandloper overlopen. We moeten ons concentreren op onze eigen tijdlijn (  Timeline ) en op wat wij hier moeten bereiken, rechtstreeks verbinding makend met onze ziel, en ons niet verliezen in de levens van anderen, hun keuzes, gebeurtenissen, vooral voor de  Indigos en Starseeds ( Sterrenkinderen ) die hier zijn om bepaalde taken uit te voeren en te volbrengen, want dat is hun werk in deze Ascentiecyclus. Daar hebben ze zich voor aangemeld. 

Als ze zich verliezen in de andere bewustzijnsniveaus die op dit moment op planeet Aarde beschikbaar zijn, via familieleden, vrienden … of individuen die ze op internet volgen, zullen ze hun ware hoogste potentieel voor expressie in dit leven voorbijlopen, en dit heeft niets te maken met een systeem van lagere of hogere waarden. We moeten onder ogen zien dat er momenteel veel niveaus van bewustzijn en perceptie van de werkelijkheid beschikbaar zijn op de planeet Aarde, en … om Gods Plan te laten ontvouwen, zoals het hoort te gebeuren, moet iedereen zich op zijn plaats bevinden en doen wat ze zelf hebben afgesproken, en zich niet te veel laten beïnvloeden door de rest van beschaving, omdat we allemaal een heel uniek en ander pad hebben. Ook als ze allemaal in dezelfde richting gaan, wat het ontwaken van bewustzijn en bevrijding inhoudt.

Het is erg belangrijk, voor degenen die al een bepaald niveau van bewustzijn hebben bereikt, gedurende al deze voorgaande jaren, om niet terug te vallen in eerdere stadia van identiteit, omdat dit is wat er nu gebeurt, via wat de schaduwregeringen laten zien. Deze realiteiten zijn al bekend bij veel Waarheidszoekers, Indigo’s en Sterrenkinderen, die zich moeten concentreren op het voortzetten van hun evolutionaire pad en het stabiliseren van hun eigen leven en hun eigen gemeenschappen, als die er zijn……

Om meer te lezen van deze nieuwsbrief gelieve hier te klikken.

De originele nieuwsbrief in het Frans vind u hier .

U kan hem ( in’t Frans ) ook beluisteren op deze plek

The ROCKEFELLER FOUNDATION / SCENARIO Lockstep 2010 Dit is een scenario uit 2010 van de dingen die zich de jongste 3 jaar afspelen op onze planeet .