NIEUW PARADIGMA

Wat is er aan de hand?

Hoezo … een nieuw paradigma

Er zit een systeem in het proces om het mensdom onder controle te houden, een heel simplistisch patroon dat in de intieme kringen van de geheime regering bekend staat als het Recept.  Dit bestaat uit 7 ingrediënten, om de menselijke emotie zodanig te bewerken dat de gewenste gedrags-melanges ontstaan, namelijk gehoorzaamheid, berusting en onderwerping. Deze zijn:

1/ De ontkoppeling van tien van de twaalf met licht gecodeerde strengen van het menselijk DNA, dat wordt bereikt door het activeren van het elektromagnetisch raster dat rondom de Aarde is gelegd. ( Deze disharmonische frequenties hebben kosmische lichtgolven afgebogen en het ragfijne web verstoord, zodat de lichtfamilie jullie niet meer kon bereiken.)

2/ Het manipuleren van aardfrequenties om de planeet in onbalans te houden en het accentueren van de driedimensionale polariteit.

3/ Het ras isoleren van alle buitenaardse intelligenties en ze tevens onder elkaar verdelen.

4/ Hun verdeeldheid aanmoedigen via aspecten van ras, seks, religie en gemeenschap: haat, angst, vooroordeel en wrok stimuleren in de lage frequenties van de menselijke emoties.

5/ Hun dierlijk zelf voeden door middel van de overlevings-en seksuele centra – door indoctrinatie, onderbewuste manipulatie en mentale sturing.

6/ het creëren van valse leiders – iconen waarin de massa haar vertrouwen zal stellen wanneer het goed gaat, en die zij de schuld geven als het mis gaat.

7/ De volgzamen belonen, en de rebellen straffen.

Hoe eenvoudig het ook mag lijken ( want wij kunnen het leed van de mensheid toch zeker niet in 7 eenvoudige stappen verklaren), dit blijven de  algemene parameters waarmee jullie nog steeds onder controle worden gehouden- en waarmee jullie in heel je geschiedenis onder controle zijn gehouden. ….

ik ben liefde

ik ben licht

ik ben waarheid

IK BEN

Een fragment uit het boek : Geen Bedrog en geen Leugens meer – Patricia Cori

Hoe slaagt de ‘Macht’ er toch steeds weer in om miljarden mensen onder de duim van slechts een paar duizend te houden. Evenals de corrupte politici van huidige regeringen, werd Adolf Hitler gefinancierd door de Geheime Regering om haar vuil werk te doen, terwijl hij een soort testprogramma uitvoerde voor de Ene Wereldregering, die ( zoals jullie weten) nu vorm gaat aannemen… in de generale repetitie van The Greatest Show on Earth, die nu in de grote wereldtheaters speelt. Er zit veel meer achter het Hitler-complot dan jullie beseffen – veel meer dan men jullie heeft willen laten geloven over de oorzaak en het gevolg van zijn beestachtig offensief. Het officiële verhaal is niet waar: Hitler was geen gek die als een bezetene tekeerging, zoals hij meestal wordt neergezet. Ook heeft hij niet in zijn eentje het terreurregime bedacht dat de periode dat hij op aarde was heeft bepaald. Hij was veel meer een kundig manipulator en een belangrijk instrument van de Macht – evenals zijn bondgenoten in Japan, en fascistisch Italië. Hij was een ridder van de geheime regering, een speler in het schaakspel om de wereldmacht.

Hitler kwam uit de geheime genootschappen, die hem voorzagen van ontzagwekkende geldsommen – genootschappen die jullie nationale grenzen overstijgen. Wij vertellen jullie dat hij beschikte over fondsen die veel verder rijkten dan de kluizen van de Duistere Alliantie. Hecht geen belang aan de propaganda van de ‘good guys’, welke jullie is voorgeschoteld ter rechtvaardiging van de rol die jullie in de oorlog hebben gespeeld en de dood van zoveel onschuldige echtgenoten, broers en zonen. Adolf Hitler had vrije toegang tot de bodemloze pot met goud van de Geheime Regering, want hij had er zich toe verplicht om de rol van Satan te spelen, evenals jullie huidige superschurken – want deze worden voortdurend in het leven geroepen om jullie te overtuigen van jullie kwetsbaarheid.

Als aanbidder van duistere krachten, stemde Hitler zich af op de meest duistere aspecten van de occulte magie, en ontwikkelde zijn vermogens om die energieën te manifesteren in de materie – een ware zwarte magiër. Door de machtselite was hij goed getraind in het toepassen van mentale-controletechnieken; en jullie hebben nog geen volledig inzicht in de methodiek van onderbewuste frequenties en beelden die toegepast werden om zijn legers en de burgerij te hypnotiseren en te manipuleren- waarmee het vuur van nationalisme en gehoorzaamheid werd aangewakkerd. Deze werden tevens gebruikt om het narcoticum : ‘berusting’ te creëren, dat zijn vijanden zo passief maakte dat ze zich lieten bezetten, en de mensen zo bedwelmde dat ze het toelieten.

Dit aspect van onderbewuste onderwerping is nooit adequaat uitgewerkt in de geschiedschrijving, want de technieken die deze reacties opriepen, spelen nog steeds een actieve rol in het manipuleren van de wereldbevoking. Zij zijn nog steeds geheim.

De schrijvers van de boeken – de kronieken van de Geheime Regering – hebben niet de opdracht om jullie de waarheid te vertellen. Zij vertellen de leugens die de hele geschiedenis door worden gebruikt om de massa’s te beïnvloeden en valse beelden in het collectief onbewustzijn te verankeren. Hitler had toegang tot de technologieën die nu jullie wereld veroveren. Deze bestonden onder meer uit genetische manipulatie.

Tesla-oorlogvoering, biologische, chemische en nucleaire wapens, en zijn droom :

het klonen van het Arische prototype om de oppermacht van het blanke ras op de Aarde te vestigen. In zekere zin had hij de opdracht om te dienen als een soort testpiloot van de Nieuwe wereldorde, die werd voorbereid voor het huidig stadium in jullie beschaving, wanneer ( dat was voorzien)  de wereldbevolking zou stijgen tot 5 miljard. Jullie hebben die berekeningen ondertussen ruim overtroffen; dit realiseerde de Regering zich al jaren voordat zij het AIDSVIRUS ontwikkelde.

Hoewel Hitler de taak had om de joodse bevolking uit te roeien, is het afslachten van leven wat zich nu op jullie planeet voltrekt – een massale heimelijke virale en bacteriële oorlog – van veel grotere omvang. Dit programma om de wereldbevolking te reduceren is ten eerste gericht op homoseksuelen, drugsgebruikers en de zwarte bevolking in Afrika. Als je er moeite mee hebt om de gedachte te aanvaarden dat een dodelijk virus opzettelijk op de maatschappij is losgelaten om jullie aantal te reduceren, zal het je zwaar vallen om te bevatten wat jullie nog te wachten staat, nu de éne Wereldorde de testfase heeft doorlopen en de wereldbevolking op dit moment openlijk wordt opgelegd.

Wat de boosdoener Hitler betreft… laten we de feiten even op een rijtje zetten met betrekking tot zijn ‘tragisch einde’. Hij is niet door de zogenaamde helden als een gevangene in zijn eigen hol gedood, ook heeft hij niet samen met zijn Arische geliefde zelfmoord gepleegd – dat verhaal is alleen maar verzonnen. Zou een man die zo is geobsedeerd door totalitaire macht, zijn eigen overleving aan het toeval hebben overgelaten en niet aan een eenvoudig ontsnappingsplan hebben gedacht? Bovendien zou een dergelijke persoonlijkheid – wiens ego absolute overheersing over iedereen en alles opeiste – zijn toevlucht nemen tot de laffe daad van zelfmoord? Nee, wat jullie is verteld is niet waar. Of liever gezegd, zoals sommigen van jullie tot de ontdekking komen…. het is een leugen.

Wij wijzen jullie erop dat er al vanaf de tijd van Atlantis sprake is geweest van activiteiten onder het aardoppervlak, toen complexe energiestations deel uitmaakten van een uitgebreid ondergronds netwerk. Deze plannen zijn nog steeds in handen van de Geheime Regering. Militaire Bases, laboratoria en ondergrondse leefgemeenschappen lopen letterlijk als groeven door jullie planeet heen, en zijn tegenwoordig hoofdkwartieren voor ongekende, heimelijke wetenschappelijke en militaire operaties. Nucleaire lanceerbases, die dag en nacht in geval van nood kunnen ingrijpen, opereren openlijk onder het Cheyenne-gebergte, in het gebied dat bekendstaat als Colorado; bevoegde media hebben zelfs toestemming gekregen om er binnen te gaan en daar interviews af te nemen – alleen om jullie te laten weten hoe de kaarten in jullie nadeel zijn geschud. Soortgelijke bases liggen over heel de aardbol verspreid.

Andere installaties van de ondergrondse, zoals het controversiële terrein dat ‘ Area 51’ wordt genoemd, blijven vrij geheim, want de aard van hun onderzoekingen van buitenaardse ruimtevaartuigen en anti-zwaartekracht-aandrijvingen wordt jullie nog steeds onthouden.

In de documentatie over de tweede wereldoorlog wordt gesproken over de nazihoofdkwartieren van Hitler en hun toegang tot geheime tunnels, maar er is weinig bekend gemaakt over waar die geheime gangen naartoe leiden. Sommigen denken dat deze werden gebruikt als ‘vluchtroutes’ en dat is voor een deel correct. Wij herhalen dat het niet de stoffelijke resten van Adolf en zijn ‘Eva’ waren, die op de ‘zelfmoordlocatie’ werden gevonden. De zelfmoord was zorgvuldig in scène gezet: hun toegewijde ‘dubbelgangers’ werden vermoord om te voorzien in de lijken – om de wereld ervan te overtuigen dat de boze tovenaar en zijn heks eindelijk dood waren, en dat het ‘goede’ het kwaad had overwonnen.  Voordat Hitler’s privé-bunker werd ingenomen, werden de geheime gangen van de ondergrondse vaak gebruikt, want deze leidden naar belangrijke ondergrondse militaire installaties van functionarissen van de Geheime Regering. Daar in het schimmenrij van het ondergrondse bestaan geen naties…. er zijn geen grenzen. Wij vragen jullie dit in overweging te nemen wanneer je nadenkt over vijanden en helden, over ‘goede’ en ’slechte’ wereldleiders.

KINDEREN VAN DE NIEUWE AARDE

Kinderen van de Nieuwe Aarde – Proefopname – Paul Codde over de Nieuwe Tijds Kinderen

Kinderen van de Nieuwe Aarde – deel 1 – Rui Pedro – Open-Vizier

Kinderen van de Nieuwe Aarde – deel 2 – Carolien Flecijn -Open Vizier

Kinderen van de nieuwe Aarde – deel 3 – Helena Gwyn / Genderwijze beschouwingen

Kinderen van de Nieuwe Aarde – deel 4 – Magdalena Troch – Pure Child – Open Vizier – 14/11/2022

Kinderen van de Nieuwe Aarde – Deel 5 – Dirk & Rudy, twee open boeken – Open Vizier – 14/11/2022

Kinderen van de Nieuwe Aarde – deel 6 – finn vdf Fransen – Open Vizier

Kinderen van de Nieuwe Aarde – deel 7 – Tess Van Agtmael – De dood bestaat niet

Kinderen van de Nieuwe aarde – deel 8 –  Jasmuheen – Leuven – Leven van Prana 2008

Kinderen van de Nieuwe aarde – deel 9 – Erika Withuhn – Leven van Prana – 2008) Nederl. OT

Kinderen van de Nieuwe aarde – deel 10 – Jill & Patricia – Vele handen maken ‘licht’werk

Kinderen van de Nieuwe Aarde – deel 11 – Suzy Grobben – ontmoetingen met biezondere kinderen

Kinderen van de Nieuwe Aarde – deel 12 – Eric Cornand / het leven is te kort – Open Vizier