NIEUWE TIJD

Hoezo…. een nieuw paradigma ?

ONE DAY – קולולם – Matisyahu – חיפה Nederl.OT

In het kader van acties, wereldwijd gevoerd, om de bevolking te ondersteunen in hun wedloop naar meer bewust-zijn, (gestimuleerd door de omstandigheden van de jongste twee jaar,) zijn her en der groepjes mensen die zich gaan verenigen, om vanuit de kracht van eenheid, een nieuwe toekomt te creëren.

Het is een omloop met vallen en opstaan, een aftasten van de mogelijkheden en moeilijkheden die hiermee gepaard gaan. Een ononderbroken zoeken en exploiteren van de kansen die het nieuwe paradigma in zich draagt.

Eén van deze ‘groepjes’ ( wij dus ) heeft zichzelf omgedoopt in ‘OPEN VIZIER’ en oefent al flink

in het ‘onder de knie krijgen’ van nooit vermoede talenten.
Eén van die probeersels hebben we opgenomen om achteraf te kunnen valideren….

maar we vonden de inhoud eigenlijk té interessant, om alleen maar als studiemateriaal te laten fungeren.

Dus : Graag uw aandacht voor dit ‘interview-experiment’ met frank en paul in een gesprek rond de Nieuwetijdskinderen

Webinar over de Nieuwetijdskinderen ( voor de Alliantie voor Vrijheid )

Paul Codde – 28 Maart 2021 Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4

Kinderen van de Nieuwe Aarde – Deel 1 – Rui Pedro

D’Amore si vive – Een kind aan het woord ( document uit 1984) Nederl. OT

Christina von Dreien : een fragment uit LOVE STREAM 14 -deel 2 ( Duits met Engelse ondertiteling)

LORIE LADD – de Gallactische federatie en het grote onwaken – deel 1 – het reptilliaans bewustzijn

LORIE LADD – de Gallactische federatie en het grote onwaken – deel 2 – het reptilliaans bewustzijn

Wat is een galactische mens?

Elk mens die op deze planeet is geboren, is een galactische mens … waarom? Omdat wij allemaal hier zijn neergepoot door een bepaald galactisch ras. Ik heb dit al zo vaak gezegd … net zoals we voorouders hebben in andere landen en culturen, hebben we ook voorouders en afstamming op andere sterrenstelsels. Met andere woorden, de ware afkomst van een mens is van ‘buiten de wereld.’ Het menselijk ras heeft een overeenkomst gesloten om in dit driedimensionale experiment geboren te worden. Dus, als we op deze planeet geboren worden, vergeten we eigenlijk wie we werkelijk zijn. De redenering voor deze toestand van geheugenverlies is, om WEDERGEBOORTE te ervaren door een menselijke Ontwaken dat vanaf nu plaatsvindt.

Zoveel mensen realiseren zich niet in het minst wat de omvang is van deze gebeurtenis waaraan de mensheid deelneemt. Dit ‘Ontwaken’ heeft het potentieel om de mensheid terug te veranderen in de originele blauwdruk van ons ‘Galactische zelf’.  Deze originele Galactische blauwdruk heeft te maken met ons DNA. Mensen begonnen als een ‘kristallijn wezen met 12 strengen’ en deze oorspronkelijke configuratie gaf de mensheid onsterfelijkheid en krachten die de meesten zich niet konden voorstellen. De mensheid is door middel van DNA-manipulatie echter teruggedrongen tot een 2-strengs koolstof-gebaseerd wezen. We zijn echter bezig met het opnieuw activeren van die andere DNA-strengen door ons Ontwaken. Alles wordt nu  in het werk gesteld voor de evolutie van de menselijke soort. Tientallen jaren geleden ging ons zonnestelsel een intense fotonengordel binnen met zeer hoge, intense frequenties. In 2012 begon de aarde door het diepste deel van deze frequentiegolven te reizen. Vandaar de precessie van de equinox. Verhuizen van het sterrenbeeld Vissen (Controle en vernietiging) naar Waterman (Vrede en bevrijding.)

Wanneer DNA bepaalde frequenties absorbeert die worden veroorzaakt door een bepaalde constellatie via codes, vindt er een grote verandering plaats. Het zou dus logisch zijn dat als we het Aquariustijdperk binnengingen, we een andere realiteit zouden ervaren. Bijvoorbeeld: wetenschappers kunnen met lasers door salamanders schijnen en hun DNA-informatie oppikken, en kunnen dan diezelfde laser in de kikkereieren laten schijnen en die kikker zal uiteindelijk salamanders uitbroeden in de kikkereieren … dat is precies wat er met de mensheid gebeurt met deze hogere frequenties.

We krijgen een DNA-upgrade. Het junk-DNA zoals onze zogenaamde wetenschappers het noemen, wordt gewekt. Er is nog steeds ongeveer 95% van ons DNA dat we niet gebruiken, dus stel je voor wat voor machtige wezens we uiteindelijk zullen zijn! Wanneer het menselijk ras door deze hogere frequenties ascendeert, worden we slimmer, bewuster.

Zo, als de tijd rijp is, zal het menselijk ras uiteindelijk worden vertrouwd om dingen als  zwaartekracht en magnetisme te hanteren en manipuleren.. dat is wanneer we klaar en te vertrouwen zullen zijn met dergelijke geavanceerde technologie. Het kan niet eerder gebeuren omdat we te onvolwassen en gevaarlijk zouden zijn in onze omgang met een dergelijke vooruitgang in technologie. Het is alsof je een baby een pistool geeft en verwacht dat die baby de kracht van dat wapen begrijpt en respecteert. Deze technologische vooruitgang zal alleen worden onthuld aan degenen die hierin vertrouwd kunnen worden. Er zijn zoveel variabelen die verband houden met deze sprong in de menselijke evolutie, maar we komen er aan!

Kristalkinderen zijn zeer doelbewust, en bereid iedereen die het wil horen, in duidelijke taal te vertellen, wat hun doel is: namelijk, de mensheid de onvoorwaardelijke liefde  teruggeven,  en  wereldvrede  bewerkstelligen.  Wij  hebben  als  hun verzorgers,  de verantwoordelijkheid hen bij te staan in hun doelstellingen, en hen te respecteren voor wie ze zijn  en, voor  wat  ze  hier  komen doén. Kristalkinderen dragen de bewuste herinnering bij zich, aan een wijsheid… een kennis van eeuwen en bieden ons dat wéten,  gratis en voor niets aan. Wat gaan wij daarmee doen?   Horen we hun boodschappen ,en passen we dat “eeuwenoude weten” toe in ons huidige leven, ons milieu en onze wereld? …. Of kiezen we ervoor, onwetend te blijven door stuk voor stuk, de ene deur na de andere in onze kinderen te sluiten? Onze kinderen zijn onze toekomst. Én : De toekomst in onze kinderen is in staat, ons naar een grote verandering te brengen voor het grotere goed van de mensheid – als we maar willen luisteren, naar wat zij ons te vertellen hebben! …Laten we de kinderen daarom respecteren, koesteren … openstaan voor : de mogelijkheid dat zij soms meer weten dan wij. Laten we de mogelijkheden van een hogere werkelijkheid , niet in de weg staan,  alleen omdat wij het niet begrijpen. Laten we in plaats daarvan, openstaan voor deze … toch wel wonderbaarlijke gaven in onze kinderen. Er is geen enkele reden, om bang voor ze te zijn! Ook al zijn ze nog zo begaafd, het zijn onze kinderen, en uiteindelijk bevatten hun boodschappen niets nieuws – het zijn gewoon, wonderbaarlijke dingen die de meesten van ons zijn vergeten. Trouwens, als Jezus terug zou komen op aarde, ben je wel zeker dat je Hem herkent? Of kiezen de Farizeeërs van déze tijd er , ook dit keer voor, hem te kruisigen . Een tweede keer dan …Hoe dan ook, mijnheer Antoine de Saint Exupéry: de kleine Prins is terug….  en nu zijn we met velen !…Dat wou ik maar even zeggen .

Wat is indigo energie

Sinds 2005 ben ik aan het schrijven over Indigo’s, een onderwerp dat ik goed ken want ik draag zelf deze energetische stempel en ben moeder van verschillende Indigo-kinderen. Dit is geen nieuwe energie, maar ze is de laatste dertig jaar op de voorgrond gekomen, omdat we voldoende geëvolueerd zijn om er ruimte voor te creëren om zichzelf vollediger tot uitdrukking te brengen.

Het is de energie van verandering en waarheid, van het afwerpen van oude, beperkende en beperkte systemen, zodat uitbreiding en grotere zelf-expressie, bewustzijn en bekrachtiging mogelijk worden.

Indigo energie is de kracht tot verandering in de wereld, maar is niet altijd de kracht tot verandering. Ze daagt ons uit om in onze waarheid te staan, wanneer de onwaarheden van alles dat we denken dat waar is onthuld worden. Ze is onze leraar, om ons te leren wat we vergeten zijn, door ons te tonen hoe het niét werkt voor ons.

Indigo energie kan de status quo niet aanvaarden, ook al weten ze niet altijd hoe dit te veranderen. Ze hebben de ideeën, maar weten niet hoe dit af te werken. Ze hebben passie maar geen vertrouwen. Ze zijn getalenteerd maar verlegen en diep gevoelig voor kritiek en oordelen. Ze zijn diep beïnvloed door wat ze zien als onrechtvaardigheid, gebrek aan mededogen en vriendelijkheid, dominantie en controle in de wereld, maar voelen zich vaak hulpeloos daar tegenover, ook al hebben ze het talent, het engagement en de overtuiging om het te veranderen. Ze geloven in anderen, maar niet altijd in zichzelf. Zovelen onder hen worstelen in stilte, en hun hart breekt onder de toestand van de mensheid, en vragen zich af waarom niemand ziet wat zij zien of voelt wat zij voelen.

Indigo-kinderen die geboren zijn in de jaren ’80, en volwassenen die vele generaties voordien geboren werden, delen allen hetzelfde engagement om verandering in de wereld te brengen. De jongere generatie is erin geslaagd de sociale paradigma’s te veranderen, te beginnen met zichzelf. Ze zijn de getatoeëerde, anti-GMO vegetariërs, geniale kinderen, jonge artiesten, musici, dichters en schrijvers, wiens talent we verbazingwekkend vinden, wijs en soms verwarrend. Indigo’s dagen ons uit om aan onze angsten voorbij te gaan, ons hart te openen en te spreken met de woorden die ze kunnen aanmoedigen bij anderen, maar die ze zelf niet altijd willen gebruiken.

En wanneer de wereld hun hart te vaak breekt, plegen velen zelfmoord, glijden ze weg in verslavingen om te ontsnappen aan de gedachten en gevoelens waar ze niet langer mee om kunnen, of verbergen hun gaven en talenten achter ‘Het kan me niet schelen en ik doe er niet aan mee’ – attitude. Toch zijn zij de verandering die de wereld nodig heeft, en zal hun pad ons blijven katapulteren in een meer liefdevolle, zachtere, vriendelijker en krachtiger wereld, waar onze gaven gevierd worden en onze verschillen er niet langer toe doen. De Indigo energie is onze uitnodiging om van menselijk naar goddelijk te gaan, niet door te proberen heilig te zijn, maar door te proberen heel te zijn in wie we zijn als individu en als familie der mensheid, en onze goddelijkheid te aanvaarden wanneer we van menselijk spiritueel-menselijk worden.

Jennifer Hoffman

° Een piloot van nog geen 6 jaar – Fascinerend gesprek in de cockpit

Voor alle sterrenkinderen die geboren worden in deze wereld

Laat je niet ontmoedigen als deze wereld jou niet herkent.
Je bent een kind van het universum. Een verdwaalde ster. Geboren in een moeilijke tijd. Een tijd die vervuld is van veranderingen. Een tijd die in beweging gebracht MOET worden. Als er niemand is die de beweging aan wil brengen, dan zullen de sterrenkinderen het moeten doen.
Veel sterrenkinderen weten van zichzelf niet dat ze sterrenkinderen zijn. Ze groeien op en voelen zich onbegrepen, verdwaald in chaos en verdriet.

Maar nu de sterrenpoort ontsloten is kunnen de sterrenkinderen gevoed worden door de kracht van het heelal. De adem van de kosmos. Veel sterrenkinderen zijn uitgeput. Ze hebben hun krachten gegeven aan deze wereld en zijn vermoeid. Vermoeid tot op het bot.
Maar de weg naar huis is ontsloten en de reis is bijna ten einde. De prachtige kenmerken die in de aura aanwezig zijn komen tevoorschijn en laten zien dat je werkelijk een sterrenkind bent. Het is een teken van het universum. Een geboorteproces. Innerlijk kun je jezelf niet meer verzetten. Je eenzame proces tussen zielen die je niet willen kennen zoals je werkelijk bent, loopt ten einde. Je bent een juweel in een modderpoel. Een edelsteen in het moeras. Een lichtkiezel op het strand. En je begint op te lichten. Eerst aarzelend, maar dan steeds stralender. Nu het sterrenlicht ontsloten is begin je te groeien. Je kleinheid verdwijnt. Je straling neemt toe. Laat je vinden. Verstop je niet meer in de ondergrondse kelders van het aardebewustzijn. Een stoet van lichtengelen is op zoek naar jou en graaft zich door de verharde lagen heen.

Men weet dat ergens onder het eelt van jouw tijd, die fonkelende schittering aanwezig is. Je wordt opgediept uit de lagen van de tijd en in de volle zon gelegd. Je wordt verwarmd, gekoesterd en bemind. Jouw schittering mag de omgeving verlichten. Je wordt opnieuw geboren en gevoed door de Moeder van het Leven zelf.

De adem van de tijd blaast je nieuw leven in. De stromen van voorbije momenten hebben je gevormd en geslepen. En je nog mooier gemaakt dan je al was. Door jezelf in de bedding van de tijdsstroming te laten leggen, hebben vele stromen door je heen kunnen spoelen. Zodanig dat de innerlijke kern de schoonheid in de uiterlijke vorm weerspiegelt. Je straalt nu werkelijk naar alle kanten en velen op deze aarde kunnen de puurheid in deze schittering nog niet aan. Daarom probeert men stoflagen over je heen te gooien, zodat je schittering minder opvalt.

Men probeert je te begraven en je te vergeten. Maar jij kunt niet vergeten worden, want je bent en blijft een kind van de zon, van de sterren en de maan. Je bent een kosmisch wezen, dat nooit sterven kan. En in deze tijd wordt je heel voorzichtig uitgegraven. Alle stoflagen worden weggepoetst. Dat wat zijn valse schijn over je heen legt wordt verwijderd uit je omgeving. En jij durft de schoonheid van dat wat tevoorschijn komt nog niet te zien.

KIJK mens van deze aarde, kind van de sterren, gids van het heelal en durf te zien wie je werkelijk bent. Laat niemand zijn sluiers over je heen draperen om je schijnsel te temperen. Breek dwars door de duisternis heen naar buiten toe en maak je sterk. Je bent nodig in deze tijd en wordt opgeroepen om je sterrenkracht in te zetten voor deze wereld. Een wereld die jou verguisd heeft, beschadigd en begraven. Maar een sterrenkind blijft de liefde van het universum met zich mee dragen, die liefde kan niet begraven nog beschadigd worden. Die kracht breekt los vanuit de kern en stroomt uit. Die beschadigde wereld in, als een helende kracht.

Stromen van verdriet breken uit je los, machteloze pijn, schaamteloze woede, helend licht. Want jouw verdriet, pijn en woede hebben zich nooit vastgezet in anderen. Je hebt dit alles in jezelf opgeslagen en verhinderd uit te stromen. En nu mag het naar buiten. Bevrijd jezelf van deze verborgen poelen en koppel er je liefde aan. Zodat het in andermans pijn, onmacht en verdriet kan overstromen en alsnog kan werken als een helende kracht.

De sterrenkracht zal zuiverend werken. De sterrenkracht zal je in balans brengen. De sterrenkracht zal je optillen en dragen door je tijd. De sterrenkracht mag eindelijk ontwaken en jouw eigenheid verlichten. Blijf trouw aan jezelf en aan het licht. Blijf trouw aan het Plan van verandering en groei. Ontwaak in je sterrenbewustzijn en neem deel aan de kosmische uitwisseling. Adem sterrenlicht in en uit. Vul je omgeving op met de adem van de nieuwe tijd en wordt krachtiger dan je ooit geweest bent. Je bent niet alleen.

Nieuwetijdskind-magazine – Nieuwsbrieven

Nieuwetijdskind Magazine is opgericht door Gordon Volckmer voor mensen die het verschil willen maken. Die deel uitmaken van de nieuwe tijd die we samen creëren. Om vanuit bewustzijn, spiritualiteit en eenheid, te ontwikkelen, informatie te vinden en ervaringen uit te wisselen. Met de bedoeling jezelf te vinden en te mogen zijn, je te ontplooien, je eigen potentieel te ontdekken en te (leren) benutten en te verwezenlijken.

Boeken rond de Nieuwe Tijds Kinderen

Reactie van bezoeker van indigoplatform.com

Ik heb een jongen van 14 jaar beloofd je te mailen. Hij vertelde dat jouw film zijn leven had gered en of ik jou dat ook wilde laten weten. Zijn grootmoeder belde in tranen op dat hij uit het leven wilde stappen en dat ze niet wist wat ze moest doen. Ik heb haar gevraagd om met hem samen de film ( Indigoplatform ontmoet Suzy Grobben ) te bekijken, en of hij dan samen met zijn moeder bij me kon komen. Hij vertelde de tweede keer – toen hij met zijn oma kwam- dat de film zijn leven had gered, en of ik het ook door wilde geven aan andere kinderen. Daarna kwam een moeder van een meisje van 10 met hetzelfde verhaal,  en heb ik haar ook gevraagd eerst de film te kijken, en daarna als het meisje dat wilde, bij mij in de praktijk te komen. 

Zij vertelde hetzelfde verhaal en ik kon haar daarna heel goed helpen, ze slaapt nu weer goed en is niet meer bang. Gisteren vertelde een jongetje van 7jr hetzelfde, hij dorst niet te komen  en  was bang, maar na de film wilde hij graag naar me toe. Deze kinderen gaan heel blij de deur weer uit, en ik krijg altijd een dikke knuffel van ze. Dat wilde ik je even vertellen, je doet goed werk Paul en ik ben reuze blij dat ik ze die film van je  kan aanreiken, dan is een eerste belangrijke stap al gezet!

Suzy Grobben – auteur van “ onmoetingen met biezondere kinderen

Suzy Grobben ontmoet indigoplatform

paul op de antwerpse boekenbeurs

Nog een reactie van bezoeker van indigoplatform.com

Goeieavond, ik vond het een eer om u te ontmoeten en te horen hoe geïnspireerd u wel bent. Door te zien hoe zelfzeker u was, heb ik ook meer mijn kracht teruggevonden en besef ik nu dat ik ook een verandering kan brengen in deze wereld. Ik ga nu nog meer mijn steentje bijdragen om de kinderen die niet begrepen worden, toch hunzelf te laten zijn. Ik heb altijd opengestaan voor nieuwetijdskinderen en zelf ook gevoeld dat wij verbonden zijn met alles en iedereen, een stom voorbeeld…  ik kan zelfs geen vlieg dood doen. Ik voel ook dat er in die kinderen zoveel wijsheid zit, waar niemand naar wil luisteren en vind dit zo jammer. Ik zie ook hoe kinderen in hokjes worden geduwd… Mijn zoon, krijgt al logo en ergo therapie en hij is 4 jaar.

Ik wil hier helemaal uit en kinderen een kind laten zijn en zelfs volwassenen kind laten zijn. Ik wil naar deze kinderen luisteren vol verwondering. Ik had me nu geconcentreerd op kinderen met adhd, autisme en probleemkinderen, maar de nieuwetijdskinderen die praten over het universum enzo zijn ook heel boeiend, en ik wil deze nu combineren. Ik ben echt zo dankbaar dat ik u ontmoet heb, en heb de film I AM al gezien en vind hem fantastisch, ik ga proberen om zoveel mogelijk mensen te inspireren dit ook te doen en zo de kinderen beter te begrijpen. Ik ben heel fel tegen medicatie zoals relatine en vaccinaties, zij houden ons allemaal in de macht en angst. Als we allemaal samenwerken kan de wereld zo snel een mooier plaatsje worden. mijn zoon praat altijd over een zonneplaneet, waar iedereen lief en vrolijk en verbonden is en hij wil daar zo graag naartoe maar dan moeten we met de straaljager zegt hij, dus deze kinderen weten dat er echt leven is buiten de aarde.

Het is zo boeiend , dit is echt mijn passie, en ik zal deze kinderen nooit afwijzen. Wat ik wel ontdek, is dat ze veel structuur en regels nodig hebben anders worden ze overprikkeld, terwijl ik dacht dat ze vrijheid nodig hadden. ze komen ons echt onvoorwaardelijke liefde en gelijkheid en rechtvaardigheid brengen. Als ik iets kan doen, laat u het mij maar weten. Ik ga alleszins nog meer mijn steentje bijdragen om al te luisteren naar die kinderen en iets te doen met hun prachtige boodschappen vol liefde. En ik deel al je kaartjes uit aan mensen die ervoor openstaan. Want iedereen heeft zijn tijd. Veel succes nog en hopelijk kan ik toch iets voor u en de kinderen betekenen. Vriendelijke groeten Caro, die u vandaag gezien hebt op het welzijnssalon.Ik moest vroegtijdig uit uw lezing omdat mijn zoontje van 1 jaar wakker werd. Mijn excuses, maar ik volg u op Indigoplatform x 

C. F.

Leonie Van Wissen, een leerkracht van de Nieuwe Tijd, ontmoet Indigoplatform

° Een oude man in de stoel – Vernon Coleman – Hepatitis bij kinderen & ….. – Nederl.OT

° Jasmuheen – leven van Prana – Kinderen van de Nieuwe Wereld – Leuven 13/07/2008

° Over NTK – Doreen Virtue  – Nederl. OT

° Erika Withuhn – Leven van Prana – Nederl. OT